top of page
5be1236e-17e3-48be-822b-6bcbb9d1dd24.jpg

Pediatrik Endokrinoloji
           ve Diyabet

Prof. Dr. Pınar Cemeroğlu

Prof. Dr. A. Pınar Cemeroğlu

Özgeçmiş (CV)

08d8661d-0acd-4f92-ae29-c1bc4cff88ef.jpg

Profesör Dr. A. Pınar Cemeroğlu,  1982 yılında TED Ankara kolejini, 1988 yılında  ise Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesini (İngilizce) bitirmiştir. 1988-1993 yılları arasında Hacettepe Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları anabilim dalında uzmanlık eğitimi almıştır.

1988 yılında,  Amerika Birleşik Devletleri’nin yabancı hekimlere uygulanan sınavlar olan ECFMG 1 ve 2’yi başarı ile geçerek, Amerika Birleşik Devletleri’nde uzmanlık eğitimi yapmaya hak kazanmıştır. 1994-1997 yıllları arasında Amerika Birleşik Devletleri’nde University of Michigan’da (Ann Arbor, Michigan) Çocuk Endokrinoloji yandal ihtisasını tamamlamıştır. Amerika Birleşik Devletleri’nde hekim olarak çalışabilmek için zorunlu sınavlar olan USMLE 1. 2. ve 3. basamakları başarı ile geçerek, Tıp doktoru ünvanını ve lisansını almıştır. 1998-2000 yılları arasında Yale-Bridgeport Hospital programında 2 yıllık Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ihtisasını da tamamlayarak Amerikan Board sınavlarına girmeye hak kazanmıştır. 2001 yılında, American Board of Pediatrics ve 2002 yılında American Board of Pediatrics subboard of Pediatric Endocrinology sınavlarını başarı ile geçmiştir. 2002 yılında Türkiye’de Doçent ünvanını almıştır.

2002 yılında, Amerika Birleşik Devletleri’nde, batı Michigandaki en büyük referans hastanesi olan  Helen Devos Çocuk Hastanesi  Pediatrik Endokrinoloji bölümünde (Grand, Rapids, MI), Pediatrik Endokrinolog olarak görev yapmaya başlamıştır. 1000 civarında insülin pompası kullanan, toplam 2000 Tip 1 diyabetli çocuğun takibi yapılan bu hastanede, 14 yıla yakın süre görev yapan Profesör Dr. A. Pınar Cemeroğlu, Tip 1 diyabet ve insülin pompası üzerinde geniş bir tecrübe kazanmıştır. Ayrıca, yılda 8.000-10.000 çocuk endokrin hasta muayenesi yapılan bölümde, büyüme geriliği, tiroid problemleri, diğer hormonal bozukluklar başta olmak üzere, birçok nadir görülen hastalıkları da kapsayan pediatrik endokrinolojinin diğer alanlarında da çok yoğun tecrübe edinme şansı bulmuştur.  Dr. Cemeroğlu, Amerikadaki hastaları ve aileleri tarafından her zaman çok sevilen ve taktir edilen bir doktor olmuştur.

Helen DeVos çocuk hastanesinde çalışmaktayken, 2005 yılında Michigan State Üniversitesinde yardımcı Doçent (Assistant Professor), 2007 yılında ise doçent (Associate Professor) ünvanlarını almıştır. Michigan State Universitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin ve Helen DeVos Çocuk Hastanesi Pediatri asistanlarının eğitiminde aktif görev alarak, birçok teorik ve pratik dersler vermiş, öğrenci ve asistanların araştırmalarında mentörlük (danışmanlık) görevi yürütmüştür.  Helen DeVos çocuk hastanesi tarafından, 2003 ve 2005 yıllarında ‘’en iyi eğitmen’’ ödüllerine layık görülmüş ve 2013 yılında ise kendisine en iyi mentor (danışman) ödülü verilmiştir.  

2006-2010 yılları arasında, Michigan yenidoğan tarama programında, Pediatrik Endokrinoloji danışma komitesi (Michigan Pediatric Endocrine Advisory Council (PEAC) for Newborn Screening Program) üyesi olarak  görev yapmıştır.

Amerika Birleşik Devletleri’nde her iki yılda bir, hekimlerin oylaması ile belirlenen, bölgenin kendi alanındaki en iyi doktoru (Best Doctor) ünvanı, 2007-2016 yılları arasında her defasında kendisine verilmiştir.

Amerika Birleşik Devletleri’ndeki en büyük ve en geniş kapsamlı ve  Tip 1 diyabetli çocuk ve erişkinlerin katıldığı araştırma organizasyonu olan ‘’T1D Exchange’’ programında, Helen DeVos çocuk hastanesinin birinci sorumlu araştırıcısı (Principle investigator) olarak multisentrik çalışmalarda yer almıştır. Ayrıca, birçok bireysel çalışmalar yürüten Profesör Dr. A. Pınar Cemeroğlu’nun günümüze kadar tamamına yakını İngilizce olan, 100’ün üzerinde araştırma makaleleri, bildirileri ve kitap bölümleri vardır.

2016 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde Erlanger Çocuk Hastanesi  Pediatrik Endokrinoloji bölümünde (Chattanooga, Tennessee, USA) kısa süre görev almıştır (Locum Tenens olarak). 

Türkiye’ye döndükten sonra 2016-2019 yılları arasında, Başkent Üniversitesinde pediatrik endokrinoloji bölümünde çalışmış ve 2018 yılında Profesör ünvanını almıştır. 2019-2020 yılları arasında kısa süre (1 yıl) Ankara Liv Hospital’da ve Yüksek İhtisas Üniversitesi Tıp Fakültesinde görev yapmış olup, halen  Yüksek İhtisas Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyeleri kadrosunda yer almaktadır. COVID-19 pandemisinin hastanelerdeki çalışma koşullarını son derece olumsuz etkilemesi nedeniyle, Aralık 2020 tarihinden itibaren muayenehane hekimi olarak hizmet vermeye başlamıştır.

bottom of page